กำหนดการประชุมย่อยครั้งที่ 1

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ผังนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออก
ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

- 1 -

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
• เวลา 08.30 - 12.00 น.
• ณ ห้องประชุมวิมานไพร ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ปราจีนบุรี
• อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- 2 -

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
• เวลา 08.30 - 12.00 น.
• ณ ห้องประชุมแสงเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
• อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- 3 -

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดจันทรบุรี ตราด
• เวลา 08.30 - 12.00 น.
• ณ ห้องประชุมจามจุรี บ้าบปูรีสอร์ท
• อำเภอเมือง จังหวัดตราด


สถานที่ประชุม

การประชุมย่อยครั้งที่ 1

- 1 -

ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม
กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ปราจีนบุรี

ไปยังแผนที่

- 2 -

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้
ระยอง

ไปยังแผนที่

- 1 -

บ้าบปูรีสอร์ท
ตราด

ไปยังแผนที่